Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacy wet in. Deze wet beschermt de persoonlijke gegevens van je lezers, dat er op een nette manier met de persoonlijke informatie om gegaan word. Als blogger ben je verplicht om te voldoen aan de nieuwe privacy wet, daarom heb ik deze privacyverklaring op mijn website.

Dit is de privacyverklaring van sweetnicethings.nl
In deze verklaring kun je lezen hoe ik met je persoonsgegevens omga die ik verkrijg.

Sweet& nice things, gevestigd in Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Info@sweetnicethings.nl
www.sweetnicethings.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Sweet& nice things verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
-Door het plaatsen van een reactie op de website.
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Worden er ook gegevens van minderjarigen verzameld?
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar  heeft sweetnicethings.nl niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Info@sweetnicethings.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig?
Sweet& nice things neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Info@sweetnicethings.nl
Ik gebruik voor beveiliging SSL verbinding. Deze verbinding bied de hoogste verbinding die ook door banken gebruikt word voor gegevens beveiliging tijdens online bankieren. Je kan aan de  gesloten slot zien dat je gegevens versleuteld verzonden word.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk?Sweet& nice things verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Sweet& nice things volgt je surfgedrag over verschillende websites waarmee ik mijn producten en diensten afstem op uw behoefte.
– Sweet& nice things analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Sweet& nice things verkoopt u gegevens absoluut niet aan derden. Verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting,

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Sweet& nice things gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sweet& nice things gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:

-Google analytics
Sweet& nice things plaatst cookies van Google
Dit doe ik om te kunnen bekijken hoe de bezoekers de website gebruiken. Google kan de gegevens aan derde verstrekken als Google dat wettelijk verplicht is. Ik heb daar geen invloed op. Ik heb Google geen toestemming gegeven om de verkregen gegevens voor andere producten te gebruiken. Google is een Amerikaanse bedrijf en slaat de verzamelde gegevens op haar Amerikaanse servers. Jouw IP-adres word niet zichtbaar voor anderen, Google verzameld  z veel mogelijk de gegevens anoniem.

-Social media knoppen:
Op Sweet&nice thing kun je knoppen vinden die je met social media kunt delen. De meeste sociale media kanalen werken wel met cookies.Ik heb geen invloed hoe ze de cookies gebruiken bij elk sociale media kanaal kun je lezen over de privacy omtrent wat ze met de verzamelde info doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sweet& nice things en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Info@sweetnicethings.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Sweet& nice things wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Meer info over de privacywet kun je lezen op de website van autoriteitpersoonsgegevens

Deze privacy verklaring is zorgvuldig opgesteld mocht er nog info ontbreken kun je mij contacteren op info@sweetnicethings.nl. Gegevens op deze pagina kunnen door mij gewijzigd worden als dat nodig is.